Herseninfarct

Wat is een herseninfarct?

Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten. Dit gebeurt vanwege een dichtgeslibde ader (trombose) of een bloedstolsel dat een hersenslagader verstopt (embolie). Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed waardoor het hersenweefsel afsterft.

Hoe herkunt u een herseninfarct?

  • Een herseninfarct ontstaat plotseling en kan gepaard gaan met bewusteloosheid. Symptomen kunnen zijn:
  •  Plotseling een scheeftrekkend gezicht, de mond staat scheef of een mondhoek hangt naar beneden.
  •  Een arm of been is verlamd.
  •  De persoon spreekt wartaal of komt niet meer uit zijn woorden.
  •  Plotseling dubbelzien, wazig zien of blindheid aan het linker- of rechteroog.
  •  Een plotselinge combinatie van hevige draaiduizeligheid, coördinatie- en/of evenwichtsstoornissen.
  •  Plotseling zeer ernstige hoofdpijn zonder oorzaak (alleen bij een hersenbloeding).

Wat te doen bij herseninfarct?

De behandeling van een herseninfarct kan onderscheiden worden in drie fasen. De acute fase, de herstel- of revalidatiefase en de chronische fase.

De acute fase is de eerste fase na het ontstaan van de herseninfarct. Hierbij is het van belang snel een arts te waarschuwen door 112 te bellen. Ook als de symptomen binnen een half uur weer verdwijnen.

De revalidatie richt zich met name op het weer oppakken van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals wassen, aankleden en eten. Daarnaast is er bijvoorbeeld logopedie om het spreken te verbeteren en fysiotherapie voor het bewegen.

De chronische fase beslaat de hele periode na de revalidatiefase en is gericht op verwerking, acceptatie, leren omgaan met blijvende beperkingen en ondersteuning van de mantelzorg. In deze fase zal de mate van herstel dalen.

Wat nu?

Na het vaststellen van een herseninfarct verblijft de patiënt meestal 5 tot 10 dagen op de stroke unit, een speciale afdeling voor mensen met een beroerte. Hier onderzoeken de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist wat de eventuele beperkingen zijn. Een groot gedeelte van de patiënten gaat na opname op de stroke unit naar huis.

Wie is het aanspreekpunt?

De verschijnselen van een herseninfarct zijn goed te herkennen. Bel direct 112 of de ambulance als u de symptomen herkent, want snel handelen beperkt de schade.

Wilt u meer weten?

www.hartstichting.nl