Prostaatkanker

Wat is prostaatkanker?

Prostaatkanker is een kanker van de prostaat, ook wel prostaatcarcinoom genoemd. Prostaatkanker komt voornamelijk bij ouder mannen voor, maar kan ook op jongere leeftijd (vanaf 40 jaar) ontstaan. Prostaatkanker ontstaat door abnormale celdeling in de klierbuisjes van de prostaat. De prostaat is een klier die zich bevind zich rondom de urinebuis, onder de blaas en voor de endeldarm.

Hoe herkent u prostaatkanker?

Prostaatkanker groeit langzaam en geeft daarom in het begin geen klachten. Prostaatkanker wordt daarom vaak pas opgemerkt als er uitzaaiingen zijn die klachten geven. Voorkomende symptomen uiten zich voornamelijk in plasklachten, namelijk:

◾vaker moeten plassen, zowel overdag als ’s nachts
◾moeite met plassen
◾pijn en een branderig gevoel bij het plassen
◾nadruppelen en/of een zwakke straal
◾troebele of bloederige urine

Ook komt het vaak voor dat er een verandering plaats vind in het weefsel van de prostaat, dit is dan bijv. te voelen of te zien.

Wat te doen bij prostaatkanker? 

Behandeling is afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevind. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van de volgende behandelingen:

◾Chemotherapie
◾Bestraling
◾Hormoontherapie
◾(gedeeltelijke) verwijdering van de prostaat (bij moeite met plassen)

Wat nu?

Genezing van prostaatkanker is afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevind. In een vergevorderd stadium met uitzaaiingen is prostaatkanker vaak niet meer geneesbaar, behandeling zal zich daarom richten op klachtenvermindering om de patiënt een zo comfortabel mogelijk levenseinde te geven. Sterfte is in het geval dat prostaatkanker niet meer geneesbaar is onvermijdelijk.

Als de prostaatkanker minder vergevorderd is, is genezing vaak wel mogelijk. De patiënt zal dan na de behandeling volledig herstellen. Wel houden patiënten regelmatig moeite met plassen en moeten zij soms een katheter om te kunnen plassen. Ook kan het mogelijk zijn dat de hormoonproductie blijvend verstoord is waarvoor hormoontherapie noodzakelijk is.

Wie is het aanspreekpunt?

Als u symptomen ervaart kunt u het best eerst naar uw huisarts gaan. Hij zal u onderzoeken na aanleiding van uw klachten en u eventueel doorverwijzen naar het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek. Mocht er sprake zijn van prostaatkanker, dan komt u onder behandeling van een oncoloog.

Meer weten over prostaatkanker?

Voor meer informatie over prostaatkanker kunt u kijken op de volgende website:

https://www.kanker.nl/bibliotheek/prostaatkanker/wat-is/72-prostaatkanker