Ziekte van Alzheimer

Wat is de de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is een onomkeerbare hersenziekte waarbij de cellen van de -hersenen ophouden met functioneren en vervolgens afsterven. Dit komt omdat er een plaque van eiwitten op de hersenen vormt. Symptomen van de ziekte van Alzheimer kunnen zijn:

Geheugen problemen vergeetachtigheid
Verlies van spraak en begrip
veranderingen in de persoonlijkheid.

Hoe herkent u de ziekte van Alzheimer?

In eerste instantie lijken de symptomen erg op normale ouderdomsverschijnselen maar bij Alzheimer nemen de symptomen in korte tijd erg snel toe. Ondanks onderzoek zijn de kernoorzaken van Alzheimer nog niet bekend. Het verloop van de ziekte verschilt van persoon tot persoon maar er zijn drie stadia te onderscheiden.

Eerste stadium: Geheugenverlies (preklinische fase)

In dit stadium zijn de symptomen nog niet duidelijk merkbaar en de symptomen kunnen per persoon verschillen, afhankelijk van welk deel van de hersenen zijn aangetast. Een aantal kenmerken van het eerste stadium Alzheimer zijn: Vergeetachtigheid, desoriëntatie, verandering in de persoonlijkheid en vermindering van het reactie vermogen.

Tweede stadium: Geestelijke invaliditeit.

In de tweede fase van de ziekte van Alzheimer zijn de verschijnselen erg duidelijk en ondervindt de patiënt veel belemmeringen in het dagelijks leven. Het kortetermijngeheugen functioneert niet goed. Men vergeet de tijd en datum of het seizoen. Patiënten ondervinden vaak ook problemen met het herkennen van familieleden en vrienden. Hiernaast heeft men minder controle over de emoties. Hierdoor kan een Alzheimer patiënt in dit stadium erg confronterend zijn voor de familie. Het verlies van de zelfstandigheid bij activiteiten zoals het wassen en aankleden en het hebben van depressies, hallucinaties en obsessief gedrag zijn ook kenmerken van het tweede stadium Alzheimer.

Stadium drie: Volledige afhankelijkheid.

Dit is de laatste fase, In dit stadium kan de patiënt zelf niks meer omdat de mobiliteit nu ook is aangetast. De patiënt heeft in dit stadium 24 uur per dag zorg nodig. De patiënt is nu ook meer vatbaar voor infectie ziekten en beroertes omdat de hersenen niet goed meer werken.

Wat te doen bij de ziekte van Alzheimer?

Het is belangrijk om de symptomen waar te nemen om zo vroeg mogelijk in het behandeltraject te stappen. Let op symptomen zoals geheugenverlies, een afnemend reactievermogen die in een rap tempo erger worden. Vooral wanneer de patiënt boven de 65 jaar is moet men extra alert zijn. Bij het vermoeden van dementie symptomen, kunt u het beste zo snel mogelijk een afspraak maken bij de huisarts. Deze zal met u de klachten bespreken en, indien nodig, de patiënt doorverwijzen naar een instelling die gespecialiseerd is in dementie. Hier zal verder onderzoek plaats vinden.

Wat nu? 

De ziekte van Alzheimer is helaas een proces dat onomkeerbaar is. Wanneer men lijd aan de ziekte kan dit, vooralsnog, niet worden genezen. Het remmen van het ziekteproces is waar op gefocussed wordt. De medicatie die gebruikt wordt om het process te vertragen slaat bij de een aan en bij de ander niet. Daarom verschilt de medicatie per persoon. De symptomen van Alzheimer kunnen ook behandeld worden met medicatie denk hierbij aan antipsychotica, antidepressiva, pijnstillers en slaapmiddelen.

Denk ook goed na over de toekomst en regel zaken wanneer u hiertoe nog instaat bent. Denk hierbij aan financiële zaken en hoe u uw toekomstige zorg graag geregeld wil hebben.

Wie is het aanspreekpunt?

Wanneer u symptomen of klachten ervaart is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met uw huisarts. Deze verwijst u mogelijk door naar een medisch specialist.

Wilt u meer lezen over de ziekte van Alzheimer?

Kijk dan op dementie.nl. Dementie.nl is de website van Alzheimer Nederland voor iedereen die zorgt met dementie. U vindt er tips, informatie en verhalen. Ook kunt u er vragen stellen aan experts en in contact komen met andere mantelzorgers.

Op de website van Alzheimer Nederland vindt u meer informatie over dementie in het algemeen, wetenschappelijk onderzoek en de regionale activiteiten van Alzheimer Nederland.