Wie is “Project Wing Lok 永樂?

Project Wing Lok bestaat uit een kerngroep en verscheidende vrijwilligers. Door vergrijzing van de Chinese gemeenschap in Nederland zijn zij allen binnen de privé sfeer betrokken geraakt met de zorg voor hun ouders. De ervaringen van de kerngroep en verscheidende vrijwilligers wil het projectteam van het project Wing Lok verwerken zodat anderen in de toekomst van deze opgedane kennis en ervaringen kunnen profiteren.

Voorlopig wordt het project uitgevoerd onder de vleugels van stichting Consulto. Naarmate het project verder vordert, zal het een zelfstandige entiteit (organisatie) worden. De kerngroep wordt geleid door Michael Choi. Hij is de project manager van het project. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met de ontwikkeling van het digitale platform, de relaties met zorg instanties en met innovatieve vormen van ouderenzorg in samenwerking met andere partijen.

De overige kernleden zullen zich voornamelijk bezig houden met de planning, het verwerken van de resultaten van het project en correspondenties met relaties via de mail. Ook zullen zij zich inzetten voor de Chinese gemeenschap en vrijwilligers voor dit project proberen te werven. We streven ernaar om dit in een 3-jaars plan te realiseren.

Wat is Wing Lok 永樂 ?

Met het project Wing Lok 永樂 willen wij een digitale kennis platform (interactieve website) realiseren voor iedereen die te maken krijgt over ouderenzorg en ouderdomsziekten voor Chinese ouderen.

(Photo taken by Andy Wong)

Veel Chinese ouderen zijn vanwege de taalbarrière afhankelijk van hun kinderen op het gebied van zorg. Deze kinderen worden vaak onvoorbereid in het diepe gegooid als zij met het onbekende zaken te maken krijgen. Zij willen hun ouders een gepaste verzorging aanbieden maar weten veelal niet waar ze de juiste en betrouwbare informatie kunnen vinden. Bovendien is de Chinese culturele achtergrond van deze Chinese ouderen echter onvoldoende belicht in de huidige verzorgingsinformatie.

In Nederland is er namelijk geen complete overzicht te vinden over de ouderenzorg en ouderdomsziekten met de Chinese cultuur als grondslag. Om deze reden is Stichting Consulto het spin-off project Wing Lok 永樂 gestart.

Het project Wing Lok is een project dat zich richt op de doelgroep 2e generatie Nederlandse Chinezen (2e Gen NL-CH) die geboren en/of getogen zijn in Nederland en de Nederlandse taal machtig zijn maar ouderenzorg niet in hun opvoeding heb meegekregen.  Het doel van project Wing lok is een website kennis platform over de ouderenzorg met informatie voor Chinese ouderen en hun mantelzorgers (2e Gen NL-CH).

Visie: Een digitale kennis platform over de ouderenzorg met informatie voor Chinese ouderen en hun mantelverzorgers.Missie: Iedereen in Nederland die te maken heeft met Chinese ouderenzorg de weg wijzen door bijeenbrengen van (digitale) informatie en hen waar nodig te verwijzen naar de geschikte en/of juiste organisaties.

Hoe is het Project Wing Lok 永樂  onstaan?

Het project Wing Lok is omarmd door de Haagse Hogeschool in Den Haag. Vanuit diverse multi-discipline (studies) hebben de studenten van de Haagse Hogeschool hun contributie bijgedragen in het process om tot stand te komen van deze website. De Haagse Hogeschool studenten hebben een bijdragen geleverd aan een Chinese ouderen behoeften onderzoek, website design, website development, ICT rechten en tot standkomen van deze website. De onderstaande filmpje gemaakt door de Haagse Hogeschool studenten vertelt hoe het project Wing Lok ontstaan is:

Vrijwilligers

Bezondere dank gaat uit voor de vrijwilligers voor hun bijdrage aan deze website:

Dhr. Oscar Spauwen     Mw. C.Y. Chan    Dhr. George Ammerlaan   Dhr. Alex Ditvoorst     Mw. Nancy Chan    Dhr. Dick Kits    Dhr. Jeffrey van Rooij   Dhr. Hans Gunning

Stichting Consulto

Stichting Consulto zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken binnen de Nederlandse samenleving door innovatieve en duurzame projecten te initiëren. Onze visie is het vormen van het meest gerespecteerde en diversiteit centrum van kennis in de wereld voor het creëren van innovatieve en duurzame oplossingen. We hechten aan de volgende waarden:

  • • We geloven in het tonen van respect voor alles in alles wat we doen.
  • • Eerlijkheid is de hoeksteen van ons succes en de bron van ons zelfvertrouwen en vermogen om te presteren.
  • • We geloven dat integriteit het platform is dat ons de mogelijkheid biedt om duurzame partnerschappen aan te gaan en te bouwen, zonder de noodzaak van regels.
  • • Diversiteit is de brandstof die ons in staat stelt om met succesvolle individuen samen te werken om innovatieve ideeën en ongewone resultaten te bereiken.

“Wij geloven in het tonen van respect aan iedereen, handelen met eerlijkheid, het oneens kunnen zijn met de aanpak noch het resultaat en het vieren van onze diverse partnerschappen die innovatieve ideeën creëren voor de veranderende behoeften van de samenleving.”