Logo CNYS

Stichting Chinese Yang sheng

Gezien wij – Stichting Chinese Yang sheng and TCM – jullie via de website van Wing Lok op regelmatige basis van meer informatie zullen voorzien mbt de Chinese gezondheidscultuur willen wij ons graag even voorstellen.  Stichting CNYS  is een rechtspersoon met statutaire naam: Stichting Foundation Chinese Yang sheng and Traditional Chinese Medicine.  Zij heeft haar zetel in Oud-Vossemeer en heeft als kernactiviteit het promoten van de Chinese Yang sheng cultuur en de Chinese geneeskunde.  Yang sheng vertaalt zich het best als het cultiveren van leven.  Het begrip kun je plaatsen in het kader van preventieve gezondheidszorg aan de hand van bepaalde life-style keuzes.  Denk hierbij aan voeding, beweging, hygiëne, enz…  Onder Chinese geneeskunde vallen zaken zoals acupunctuur, moxa, kruidengeneeskunde, cupping, tuina, enz…

Logo Stichting Chinese Yang sheng

Voor het promoten van Yangsheng en TCM richten wij ons op drie belangrijke pijlers:

 1. Het organiseren van sportlessen – SPORT
 2. Het ondersteunen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek – RESEARCH
 3. Het organiseren van educatieve activiteiten. – EDUCATION

Om deze activiteiten te organiseren en de stichting levensvatbaar te houden is zij afhankelijk van verschillende bronnen van inkomsten:

 • Inkomsten uit bedrijfsactiviteiten
 • Subsidie (Projectmatig)
 • Sponsoring
 • Vrijwilligers
 • Donaties

Aangezien de continuïteit van de projecten en de stichting een noodzakelijk punt zijn binnen de bedrijfsvoering heeft de stichting geopteerd voor een onafhankelijke bron van inkomsten.  De stichting is een “stichting met onderneming”.  De bedrijfsvoering situeert zich op verschillende deelgebieden:

 • Ons eigen gezondheidscentrum waar sport, massage en therapie – coaching centraal staan. Bedoeld om de lokale gemeenschap ten dienste te zijn.
 • Yang sheng ON TOUR biedt sportlessen en massages gebaseerd op de Yang sheng en TCM principes aan bij bedrijven in Nederland en België. stoelmassage en sportdagen. Door deze producten in te kopen draagt een bedrijf dus niet alleen bij aan de gezondheid van zijn eigen medewerkers maar ook aan die van de minder bedeelden binnen de maatschappij.
 • Yang sheng CONNECT richt zich op het creëren van extra werkgelegenheid voor experts binnen het vakgebied. Daarvoor organiseert zij workshops en biedt zij workshops aan bij bedrijven.  De stichting fungeert hierbij of als organisator of als tussenpersoon.
 • Op onze online webshop vind je een uitgebreid assortiment aan literatuur mbt religie, gezondheid, filosofie, enz…

Alle winst uit de bedrijfsvoering van al deze onderdelen gaan rechtstreeks naar de stichting en zijn bedoeld voor de doorlopende werking van de stichting.

Chinese geneeskunde

Informatieverstrekking en dus onderwijs staat bij ons centraal.  Dat vind je terug in alles wat we doen.  Gezondheid is immers ook iets wat je doet.  Je koopt het niet in de winkel, je bereikt het niet door enkele malen per week een activiteit te doen of een verwenkuur te ondergaan.  Elk moment van de dag bepalen je handelingen welke richting jouw gezondheid opgaat.  Om dit proces in de gewenste richting te sturen zijn kennis en vaardigheden een noodzakelijk goed.  Onderwijs is een onmisbaar onderdeel van elk succesvol zorgsysteem.  Het is onze overtuiging dat iedereen recht heeft op het verwerven van deze instrumenten, rijk of arm.  De stichting streeft er naar om zo veel mogelijk mensen te ondersteunen in  het nemen van de eigen regie en verantwoordelijkheid over hun gezondheid en hun leven.  Yang sheng !

Wil je meer weten over de Stichting of de verschillende onderdelen en projecten?  Neem dan een kijkje op www.cnys-tcm.com maar je mag ook altijd mailen naar info@cnys-tcm.com.

Omdat gezondheid onze belangrijkste troef is!