Form community rules

Het lezen van onderstaande “form community rules/ forumregels” is belangrijk!
Ze zijn bedoeld om het forum overzichtelijk / leesbaar te houden en dat is in het belang van iedereen.

Registreren en de forumregels

Het forum op deze website is openbaar. Echter, om berichten te kunnen plaatsen en beantwoorden is het noodzakelijk om geregistreerd te zijn.
Je registreren betekent dat je akkoord gaat met onze forumregels.
Leden die zich niet aan de forumregels houden, kunnen (al dan niet na een waarschuwing) worden verbannen van dit forum.

Forum Auteursrechten

Alle berichten en informatie die op Winglok.nl geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van Winglok.nl of van de auteur van het betreffend bericht.
Bij citeren van een bericht uit een andere bron moet de bron vermeld worden. Citeer niet meer dan ongeveer 1/3 van het originele bericht.

Aansprakelijkheid

Gezien de hoeveelheid van berichten en de onmogelijkheid ze allemaal op alle aspecten te controleren nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten.
Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bericht!

Moderator Ranking Systeem

Winglok.nl maakt gebruik van drie niveaus van de moderator.
Na dat de bezoeker zich heeft geregistreerd op deze website krijgen de bezoeker toegang tot het forum. Na de registratie worden de leden direct “WingLok beginner” moderator op het form. Naarmate de moderator meer antwoorden geeft op de vragen die gesteld worden op het forum stijgen de niveaus.

De drie niveaus van de Moderator

Wing Lok Beginner
Welkom in de mantelzorg forum. Je bent momenteel een Wing Lok Beginner, maar niet voor lang, plaats 50 reacties op het forum om door te groeien naar Wing Lok Warrior.

Wing Lok Warrior
Gefeliciteerd! Je bent een mantelzorger met veel kennis in huis. Om door te groeien naar het hoogste niveau, Wing Lok Royalty, plaats nog eens 100 reacties op het forum.

Wing lok Royalty
Hartelijk gefeliciteerd! Je hebt meer dan 150 antwoorden gegeven op het forum. Je bent een Royalty in de wereld van mantelzorgers!

Berichten (vragen / antwoorden / opmerkingen) plaatsen

 • Gebruik een duidelijk onderwerp / titel.
 • Voordat je een nieuw topic opent altijd eerst kijken of er nog geen topic over het onderwerp is!
 • Plaats duidelijke berichten met relevante informatie.
 • Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid (taalfouten, punten, komma’s, hoofdletters)
 • Plaats vragen of opmerkingen in het juiste (sub)forum.
 • Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende forums / topics.
 • Meld als een probleem is opgelost dit samen met de oplossing in het betreffende topic.

Offtopic berichten

 • Discussieer in een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat.
 • Discussies over privézaken, roddels, chat en andere berichten zijn op Winglok.nl in principe niet toegestaan.

Fatsoensregels

Op dit forum gelden de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom:

 • het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal;
 • iemand beledigen of op ordinaire wijze aanvallen;
 • racistische uitlatingen;
 • bedreigingen;
 • discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen.

Verboden!

Verboden is:

 • het plaatsen van reclame en het promoten van producten (spammen);
 • reclame voor commerciële websites, die niet rechtstreeks leidt tot het oplossen van een topic;
 • het plaatsen van reclame voor niet-commerciële websites die niets bijdragen aan het onderwerp;
 • post geen materiaal waar copyrights op rusten;
 • alles dat door wetgeving verboden is.

Bezwaren

 • Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per PM (Persoonlijke Mail) aan WingLok melden.
 • In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen.
 • Doe dit nooit openlijk via het forum!
 • Bezwaren zullen niet altijd worden beantwoord, maar wel altijd ter kennisgeving worden aangenomen.

Overige

In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij WingLok.

De acties kunnen bestaan uit het:

 • verplaatsen van berichten;
 • verwijderen van berichten;
 • aanpassen van berichten;
 • plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum;
 • sturen van persoonlijke waarschuwingen per PM (Persoonlijke Mail);
 • tijdelijk of permanent verbannen van het forum.

Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde punten kan dat verwijdering van het bericht tot gevolg hebben en kan de gebruiker toegang tot dit forum ontzegd worden.

Houd het gezellig op het forum en let een beetje op elkaar. Wij zijn er van overtuigd dat dit forum op die manier een groot succes zal zijn!

Veel plezier!