logo alzheimer-nederland.nl

Dementie herkennen

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig verschillende hersenziektes. De ziekte van alzheimer en vasculaire dementie zijn de meest voorkomende vormen van dementie. Bij dementie denken veel mensen aan vergeetachtigheid. Maar er zijn meer symptomen. De symptomen kunnen per soort dementie verschillen.

Hieronder zetten we tien veelvoorkomende symptomen van dementie voor u op een rij. Herkent u één of meer kenmerken? En vertoonde uw naaste dit gedrag enkele jaren geleden nog niet? Dan is het verstandig om een afspraak te maken met de huisarts. Een arts kan bepalen of er inderdaad sprake is van dementie, of dat het gedrag van een andere oorzaak heeft.

1. Vergeetachtigheid

Vergeetachtigheid komt bij veel vormen van dementie voor. Iemand vergeet nieuwe informatie en vraagt bijvoorbeeld steeds welke dag het is. Met de Geheugentest van Alzheimer Nederland kunt u meer inzicht krijgen in de vergeetachtigheid van uw naaste. De test geeft een indicatie of het ‘gewoon vergeetachtigheid’ is of dat het slim is om (samen) langs de huisarts te gaan.

2. Dagelijkse handelingen kosten meer moeite

Mensen met dementie krijgen steeds meer moeite met het uitvoeren van bepaalde handelingen. Het gaat vaak om hele ‘gewone’ dingen zoals koken, de financiële administratie of hobby’s die iemand al jarenlang doet.

3. Taalproblemen

Mensen met dementie krijgen langzamerhand meer moeite met taal. Ze kunnen gesprekken minder goed volgen, komen niet op woorden en praten minder vloeiend dan vroeger.

4. Verdwalen

Iedereen loopt wel eens naar de keuken, om vervolgens niet meer te weten wat u daar ging doen. Maar als iemand verdwaalt op vaste routes, die hij/zij al tientallen malen heeft gelopen of gereden, dan kan dat wijzen op dementie. Mensen met dementie hebben vaak ook moeite met klokkijken of bepalen welke dag het is.

5. Spullen raken kwijt

Mensen met dementie raken vaak hun spullen kwijt. Ze leggen spullen neer op onlogische plekken. Bijvoorbeeld de sleutels in de koelkast. Ze kunnen de spullen vervolgens niet meer terugvinden en weten ook niet meer waarom ze iets op die plek hebben opgeborgen.

6. Beoordelingsvermogen verminderd

Voor mensen met dementie is het steeds moeilijker om situaties juist in te schatten. Iemand kan bijvoorbeeld niet meer inschatten of iets duur of goedkoop is en daardoor onbewust teveel geld uitgeven.

7. Veranderingen in gedrag en karakter

Door dementie kan het gedrag of karakter van iemand veranderen. Iemand wordt bijvoorbeeld ineens achterdochtig, angstig of boos. Wees dan ook alert als uw naaste ineens heel ander gedrag vertoont dan u van hem of haar gewend bent.

8. Steeds minder sociale activiteiten

Mensen met dementie zullen zich langzamerhand steeds wat meer terugtrekken uit sociale activiteiten. Als uw naaste ineens niet meer op visite gaat en contact met anderen vermijdt, kan dit een teken zijn dat er iets mis is. Door sociale activiteiten te ontlopen, voorkomt ze dat ze kan falen.

9. Onrust

Dementie zorgt voor onrust in het hoofd. Mensen met dementie zijn daarom vaak onrustig. Ze zijn veel bezig, bijvoorbeeld met zoeken, ordenen en opruimen.

10. Problemen met zicht

Mensen met dementie kunnen moeite krijgen met lezen, afstanden inschatten en kleur of contrast onderscheiden. Vaak zijn er geen specifieke problemen met de ogen.

Maakt u zich zorgen over uw naaste?

Maak dan een afspraak met de huisarts. Een huisarts kan uw naaste testen en beoordelen of er sprake is van dementie, ‘gewoon’ ouderdom, of iets anders.

Meer informatie

Wit u meer lezen over dementie? Kijk dan op dementie.nl. Dementie.nl is de website van Alzheimer Nederland voor iedereen die zorgt met dementie.

Bekijk de animatievideo “De symptomen en signalen van dementie | animatie”

Lees bijvoorbeeld: